KETOSISU

- Optimerar hälsan med hjälp av ketogen kost & periodisk fasta

Proteindebatten

Okej, så jag var 100% redo att det skulle komma kommentarer på klippet med doktor Pradrip Jamnadas. I min Facebook-grupp “Keto/LCHF & periodisk fasta” nämnde jag att doktor Jamnadas förespråkar inte heller högt intag av protein då det sätter ett lock på autofagin och ur cancersynpunkt finns det forskning som visar på att högt proteinintag kan orsaka cancer. Jag vill dock poängtera att han refererar inte till sina studier. Vet man om hans bakgrund, känns det som att han bör dela med sig av relevant forskning. Så här står det om honom och hans långa karriär:

“Dr. Pradip Jamnadas is the founder and medical director of Cardiovascular Interventions and has practiced in Central Florida for over 31 years. Widely recognized for his skill in interventional cardiology Dr. Jamnadas has been awarded Orlando Top Doctor by Orlando Magazine consecutively for over a decade.”

Han är alltså kirurg och arbetar med människor som har kardiovaskulära sjukdomar. Det vill säga hjärt- och kärlsjukdomar. Därför känner jag att han bör vara tillförlitlig. Han säger själv i klippet att han säljer inget och vinner inget på att dela med sig av sin kunskap. Dock säger hann att “Galen foundation” önskar bidrag.

Vad är protein?

(Källorna benämns längst ner i inlägget)

Protein är en essentiell makronutrient i maten tillsammans med vitaminer, mineraler och essentiella fettsyror. (Essentiell = livsnödvändiga). Det finns inga essentiella kolhydrater.

En proteinmolekyl är uppbyggd av cirka 20 olika aminosyror. Dessa innehåller kol, syre och väte samt ibland svavel. 9 av 20 av de vanligen finns i protein benämns som essentiella. De essentiella fettsyrorna måste tillföras via kosten i färdigt skick då kroppen kan inte tillverka dessa som den kan göra med de övriga aminosyrorna.

Proteiner är viktiga för många funktioner i kroppen. Det finns inga andra ämnen som har så varierad och komplicerad struktur som proteiner. Det finns inte heller några andra ämnen i naturen som har så viktiga funktioner som protein.

Protein är viktiga byggstenar i för cellernas uppbyggnad och är en dominant strukturkomponent i alla celler. De fungerar som transportörer i blodet för hormoner, mineraler och vitaminer samt styr passage i membraner. Protein fungerar också som enzymer och hormoner. Enzymer är proteiner som påskyndar kemiska reaktion utan att själva förbrukas. Hormoner i sin tur är föreningar som tillverkas på ett ställe i kroppen för att sedan släppas ut i blodet för att påverka funktionen på ett annat ställe.

Vissa proteiner är viktiga för kroppens vätskebalans (serumalbumin) och för immunförsvaret (immunoglobiner).

Hur mycket vi behöver

Hur mycket protein människan behöver har debatterats i över hundra år. År 1865 var mängden rekommenderat protein per dag 119 gram medan man idag nämner proteinbehövet anta gram per kilovikt. Enligt WHO 1985 har man valt att lägga till en safe level på +25% och då hamnade man på 0,75g/kg och det ska vara protein av god kvalitet.

Nu beräknas genomsnittsbehovet vara 0,66g/kg. Jag som väger 75 kg ska alltså äta 57 gram protein per dag enligt genomsnittsbehovet. Alltså inte minimum utifrån att man inte ska utveckla bristsjukdomar. Det totala proteinintag för gram/kg är alltså mellan 45-60 gram per dag för vuxna. Ser du nedan, är det inte svårt att komma in i dessa mängder i dagens samhälle där vi har god tillgång till bra proteinkällor.

Mängden per måltid

125 gram kyckling = 27 gram protein

125 gram nötfärs = 25 gram protein  gram per portion)

125 gram lax = 23 gram protein

Enligt Svenska livsmedelsverket är vardera mängd protein här ovan en standard portion. Jag som ska äta 57 gram protein per dag hamnar med två portioner mellan 46-54 gram. 57 gram är alltså ett genomsnittligt dagsbehov som är omdebatterat än idag.

Enligt Nordiska näringsrekommendationer (2012) är dagsbehovet per måltid mellan 10-20%. Rekommenderade makrointaget för ketogenkost är 15% per måltid. Det vill säga man är verkligen på det torra och kan minska ner mot 10% samtidigt som man har koll på det totala intaget per dag. Det som skiljer sig mellan traditionella kostråd och ketogen kost är alltså att man skiftar fokus från kolhydrater som primär energikälla till att man använder sig av fett som primär energikälla. 10-20 E% är tillräckligt för att täcka behovet hos barn över 2 år, vuxna, vid graviditet + amning samt för idrottsutövande. 

Proteinbrist

Proteinbrist förekommer i ofta tillsammans med generell energibrist i låginkomstländer där det råder brist på bra mat. Det i sin tur leder till tillväxthämningar hos barn med minskat immunförsvar och har högdödlighet. Protein är viktigt och detta är och har aldrig varit omdebatterat. Att utesluta protein från kosten är alltså inget någon rekommenderar. Proteinbrist i höginkomstläder är ovanligt.

Sammanfattningsvis är kostrådet inom ketogenkost i enighet med de rådande generella kostråden. Enligt makronutrientfördelningen ligger alltså proteinintag per måltid på 15E% och generellaråd enligt NNR 2012 10-20E%.

Varför ska mängden protein kontrolleras?

Glukoneogenes. Vill man komma in och behålla sin ketos är denna processen mindre optimal. Varför? Jo, kroppen gillar glukos som energikälla. Glukos får man av kolhydrater och det är lätt och snabbt för kroppen att omsätta dessa. När man plötsligt ändrar kolhydratration per måltid tänker kroppen att man måste använda sig av andra makronutrienter för att skapa energi så börjar kroppen att processa protein för att skapa – glukos=socker grovt förenklat. Många som inte mäter ration på sina måltider märker när de testar blodketoner att dom inte är i ketos. Varför när man har dragit ner på kolhydrater. Svaret är överätning av protein. Det är en längre och mer mödosam process för kroppen att omvandla fett till energi genom att levern skapar ketoner. Kroppen vill gärna ta en genväg grovt förenklat.

Jag fick som svar på mitt inlägg där jag påpekade att doktor Pradrip Jamnadas förespråkar att man kontrollerar sitt proteinintag på grund av glukoneogenes denna studien.

I studien menar de på att proteinintaget skapade endast en måttlig effekt på blodsockernivån. Någonstans hade det alltså kunnat vara applicerbart att vi som äter ketogenkost behöver inte alls vara så strikta med intaget av protein. Varför köper jag inte detta?

Jo. För det första är studien gjord på 8 personer och är ett kort experiment på ett dygn. För det andra så fick de friska testpersonerna en injektion med glukos. Det vill säga de var inte samma fysiologiskt tillstånd som personer som har redan gått om från högkolhydratkost. Försökspersonerna var fastande under natten och fick en glukosinfusion. Efter 2 timmar fick försökspersonerna äta 4 ägg.

Jag saxar in deras slutsats här:

“In conclusion, this study highlighted the fact that a significant proportion of the carbon skeletons released from dietary AA deamination was converted into glucose during the 8 h following the ingestion of a protein-lipid and carbohydrate-free meal. In the context of a low-calorie meal, gluconeogenesis is likely to be maximal compared with carbohydrate-containing meals. Despite this, the contribution of dietary AAs to glucose was 8%, depending mainly on the availability of gluconeogenic AAs, whereas that of endogenous AAs could reach 20%. It is likely that most of this production, ∼70%, was due to the degradation of residual liver glycogen, which could be sufficient, even after an overnight fast. We can thus suppose that the participation of dietary proteins will be negligible in the presence of carbohydrates in the meal. We provided the first direct evidence that under optimal gluconeogenic conditions and in a realistic nutritional situation, dietary proteins only make a relatively modest contribution to the maintenance of blood glucose levels.”

Orsaken till varför studien inte är applicerbar på oss som är fettadapterade är helt enkelt att vi styrs av olika processer. Det är mer mödosamt för kroppen att omvandla fett till ketoner för energi än att använda snabbenergi i form av kolhydrater – eller protein som kan omvandlas till socker. Jag hade gärna velat se studier på personer som äter ketogent, då hade studien varit mer applicerbar. Det är dessutom en väldigt liten studie vilket gör att tillförlitligheten minskar. Det står inte heller något om vad försökspersonerna hade för bakgrund, står inte mer än att de var friska.

Jag fick också denna artikeln från Dietdoctor som svar. Det som var så bra med den är att längst ner i artikeln framkommer det att det inte finns en samstämmighet och det rekommenderas olika intag. Detta handlar dock om LCHF.

Det här är direkt saxat från artikeln:


Ett av argumenten som talar för ett lägre proteinintag är att högt intag kan höja blodsockret och insulinnivåerna. Detta har dock inte kunnat bekräftas vetenskapligt. Nyligen menade dr Ben Bikman att din kropps förmåga att reglera blodsocker och insulin efter att du ätit protein huvudsakligen påverkas av ditt kolhydratintag samt din metabola hälsa. Hans intryck är att de som äter en ketogen kost eller mycket strikt LCHF inte påverkas av ett högt proteinintag på samma sätt som de som äter en kost med mycket kolhydrater. Här på Diet Doctor ligger proteinmängden på en mer måttlig än hög nivå i våra ketogena recept.”

De menar på i den artikeln att låg mängd kolhydrater enligt doktor Ron Rosdale är 1g/kg. Måttligt enligt ketoforskarna Steve Phinney och doktor Jeff Volek 1,5-1,75 g/ önskad vikt! Jag som vill väga 65 kg skulle då altlså äta 113 gram protein per dag. Enligt Ted Naiman som förespråkar högt proteintag ska man äta 1 gram protein per 0,45 kilo fettfri kroppsvikt.

Samtidigt finns det ett gästinlägg på Dietdoctor av doktor Jason Fung som är nefrolog och förespråkar fasta. Han behandlar alltså njursjuka patienter och förespråkar fasta och lågkolhydratkost.

Så här skriver doktor Jason Fung:

“Som vi diskuterade tidigare omvandlas överflödigt protein till glukos och sedan till fett. Men hur mycket protein är för mycket? Det är den verkliga frågan som orsakar mycket kontrovers. Det rekommenderade dagliga intaget för en vuxen är 0,8 g/kg per dag.”

Båda artiklarna är alltså från samma källa, skrivet av olika personer.

Diskussionen om protein + ketogen kost

Jag vill belysa att det finns absolut två läger i debatten om protein. Det har blivit någon slags för- och emotsituation vilket är lite lustigt för det har aldrig varit en diskussion om antingen eller. Protein är en jätteviktig makronutrient och det finns essentiella aminosyror som vi behöver få i oss via kosten. Det är alltså ingen diskussion om detta, vi måste äta protein. Det är mängden som diskuteras och hur det påverkar blodsockret! Man får helt enkelt själv ta ställning till hur man vill göra med detta och vilken metod man vill köra på. Jag förespråkar ju ketogenkost på grund av dess hälsofördelar men vill man köra andra varianter och mår bra av det – kör på det! Jag har min specifika inriktning.

Personliga erfarenheter

Jag har tidigare berättat i vår Youtube-kanal Ketosnack om att jag har absolut inga problem med att äta löjligt stora mängder fett och nolla kolhydraterna… för att sedan ha typ 0,3 i ketoner vilket betyder att jag inte är i ketos ens. För att jag överäter proteiner. Jag gillar protein. Det är gott och mättar.  När jag kör ration 80% fett, 15% protein och 5% kolhydrater så hamnar jag i en stabil ketos där det är bevisat genom att jag mäter blodketoner på morgonen efter minst 8 timmars fasta utan att ha ätit eller druckit. Min ketos uteblir av högt intag av protein. Jag är inte heller ensam om det och jag har en obevisad teori om att kvinnor är mer känsliga för protein än män men som sagt, det är bara min teori.

Näst efter att nybörjare överäter kolhydrater så kommer protein på andra plats. Det står jag fast vid. Protein omvandlas till socker. Socker gör att ketos uteblir. Justerar man ration får man en stabil och hållbar ketos.

Högproteindieter då? Fungerar det för dig så kör på det!

Det finns indikationer på att för högt proteinintag är ohälsosamt och att det kan även orsaka cancer på grund av att man lagt locket på autofagin som städar ut gammalt skräp som inte kan växa till sig. Detta nämner doktor Pradrip Jamnadas i klippet som jag postade senast. Vilka källor han använder sig av nämner han inte men det är inte heller första gången jag hör detta. Det finns indikationer på att det är ohälsosamt med för högt proteinintag men det är också hårt omdebatterat.

Jag håller på med både periodisk fasta och förlängda fastan och mår jättebra på det. Hur har det påverkat proteinnivåerna? Betyder det att på grund av dagar då jag inte äter något protein så måste jag ha proteinbrist? För 1-2 månader sedan tog man omfattande blodprover för att se hur jag ligger till (eftersom jag är magtarmopererad). Tänker ni nu att jag låg lågt i protein? Vad säger ni när jag säger att jag låg högt i protein och läkaren frågade om huruvida jag äter mycket proteinrika livsmedel haha! Jag har ändå varit igång med ketogen kost samt fasta länge nu!

Varför doktor Jason Fung och doktor Pradrip Jamnadas?

Jason Fung är som sagt en nefrolog och varför är en njurläkare relevant inom fastevärlden? Jo, han inriktar sig på behandling av diabetes typ 2. Diabetes kan orsaka diabetesnefropati som är nervskada orsakad av diabetes.

Kirurgen Pradrip Jamnadas har 31 års erfarenhet av behandling och forskning av hjärt- och kärlsjukdomar.

Båda förespråkar fasta och båda förespråkar lågkolhydratkost med kontroll av proteinet. För att bota sjukdomar och för att friska ska hålla sig friska.

 

Innehåller inlägget felaktig information/syftningsfel? Mejla gärna detta till mig på susanna@ketosisu.se <3

 

Källor: 

(utöver nämnda och länkade artiklar)

Boken “Näring och hälsa för högskolan” av Lillemor Abrahamsson, Agneta Andersson och Gerd Nilsson, femte upplagan 2013.

Boken “Näring och hälsa” av Ulla Johansson och Anna Stubbendorf, fjärde upplagan 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterat innehåll

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email

Susanna

blivande kostrådgivare

Har ätit LCHF efter att ha läst Matrevolutionen av läkaren Andreas Eenfeldt (som driver Dietdoctor.com). Med tiden har LCHF gått över till ketogen kost kombinerat med periodisk fasta – för att optimera hälsan. Det är fascinerande hur mycket man kan åstadkomma med hjälp av livsstilsförändringar kopplat till kost, fasta och träning. Vi har makten över vår hälsa även om alla har olika förutsättningar.

Med sidan hoppas jag att inspirera, peppa och stötta utan pekpinnar. Vi är alla olika! Detta är mitt sätt. 

Utvalda inlägg
Min FB-grupp
Gå gärna med i min Facebookgrupp "Keto/LCHF & periodisk fasta" för tips, pepp och gemenskap.
Mer information